Dayananda Sagar College of Nursing - Placement

DSCN - Bengaluru ( Karnataka )

Facilities
  • Canteen
  • Comp. Lab
  • Fest
  • Lib
  • Medical Fac.
  • Cls. Room
Download the 2017 Prospectus

Dayananda Sagar College of Nursing Placements

yes

Degrees Placement % Average / Max Salary
Bachelor of Science-B.Sc. NA NA / NA
M.Sc. NA NA / NA
Levels Placement % Average / Max Salary
UG NA NA / NA
PG NA NA / NA