RNS first Grade College - Placement

RNSFGC - Bengaluru ( Karnataka )

Facilities
Download the 2017 Prospectus

RNS first Grade College Placements

-

Degrees Placement % Average / Max Salary
Bachelor of Commerce-B.Com NA NA / NA
Bachelor of Commerce-B.Com NA NA / NA
Levels Placement % Average / Max Salary
UG NA NA / NA
NA NA NA / NA